Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του EMPARCO!

Ημερίδα «Στάθμευση υπό περιορισμούς: Εντοπισμός, προσομοίωση, λήψη αποφάσεων»

Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 διοργανώνεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αίθουσα Τελετών, Κτήριο Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Στάθμευση υπό περιορισμούς: Εντοπισμός, προσομοίωση, λήψη αποφάσεων» (επισυνάπτεται το προκαταρκτικό πρόγραμμα). Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί η διεθνής εμπειρία στο χώρο, από διαπρεπείς Έλληνες και ξένους ερευνητές, και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου EMPARCO, που έχει χρηματοδοτηθεί από τη ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ενώ έχουν προσκληθεί να μιλήσουν εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών με ενδιαφέρον και αρμοδιότητες στο αντικείμενο.
Το πρόγραμμα της ημερίδας επισυνάπτεται εδώ!

Το έργο EMPARCO στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση υποδομών στάθμευσης και τροφοδοσίας (depot) μεγάλης κλίμακας (τόσο για επιβατικές χρήσεις, όσο και για εμπορικούς στόλους) υπό περιορισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

  • Ζήτηση κοντά στην χωρητικότητα
  • Χρονικά  συγκεντρωμένες αφίξεις/αναχωρήσεις
  • Εκκένωση/έκτακτες ανάγκες

Το μεθοδολογικό πλαίσιο θα ανταποκρίνεται στις ακόλουθες μεθοδολογικές και τεχνολογικές προκλήσεις:

  • Μικροσκοπική προσομοίωση υποδομών στάθμευσης με στόχο την υποστήριξη των απαραίτητων σεναρίων για την εκπλήρωση του έργου, τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και προσφοράς
  • Καινοτόμες μεθοδολογίες και αλγόριθμοι για υποστήριξη εντοπισμού οχημάτων σε κλειστούς χώρους, με χρήση δεδομένων από πολλαπλές πηγές
  • Δημιουργία και διάχυση κυκλοφοριακής πληροφόρησης και έλεγχος κυκλοφορίας
  • Δημιουργία στρατηγικών για βέλτιστες προσεγγίσεις διαχείρισης στάθμευσης.

logo

Advertisements